Bác sĩ điện tử là một dịch vụ thông tin theo quy định của pháp luật.
Vui lòng liên hệ với bác sĩ của bạn nếu có bất cứ điều gì làm phiền bạn hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe.

Chào mừng Bạn đến với Trung tâm y tế sáng tạo của Israel «Israel Med Call4Life»!

Chúng tôi cung cấp cho Bạn dịch vụ tư vấn của Bác sĩ điện tử - "Virus-bot", dịch vụ này được các bác sĩ và chuyên gia CNTT tạo ra theo đúng khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Israel (ICDC), Viện Vệ sinh & Dịch tễ học Quốc gia (NIHE), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Việc tư vấn được diễn ra bằng cách sàng lọc chuyên ngành và sẽ mất không quá 7 phút. Bạn hãy chắc chắn trả lời thật chính xác các câu hỏi. Chất lượng của kết quả tư vấn phụ thuộc vào yếu tố này.

Các khuyến nghị, kết quả kiểm tra và một danh sách các xét nghiệm (nếu cần), sẽ được gửi đến email của bạn trong vòng một giờ sau khi hoàn tất quá trình tư vấn.

Thông tin liên lạc