Bác sĩ điện tử là một dịch vụ thông tin theo quy định của pháp luật.
Vui lòng liên hệ với bác sĩ của bạn nếu có bất cứ điều gì làm phiền bạn hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe.

Chào mừng Bạn đến với Trung tâm y tế sáng tạo của Israel «Israel Med Call4Life»!

Các điện tử, bác sĩ là biên dịch bởi chính trị liệu và bác sĩ phụ khoa của phòng khám của chúng tôi theo đề nghị American College of Obstetricians and Gynecologists, U.S. Preventive Services Task Force and Women’s Health Questionnaire.

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tư vấn đầu tiên. Hãy sẵn sáng trả lời thật chính xác các câu hỏi của tôi.

Sau khi tổng hợp kết quả kiểm tra sàng lọc và cuộc trò chuyện của chúng ta, trong vòng 1 giờ, Bạn sẽ nhận được một email có các khuyến cáo thực hiện các xét nghiệm để chẩn đoán.

Thông tin liên lạc